Türk Hava Yolları AO Çalışma Fonksiyonları

 • İşe alım ve kariyer yönetimi ile ilgili sınav, mülakat vb. ölçme değerlendirme süreçleri,

 • Çalışan memnuniyetinin sağlanması çalışmaları, tüm ünitelerde gerekli iş analizlerinin yapılması, görev tanımlarının oluşturulması, reorganizasyon çalışmaları,

 • Çalışanların çeşitli alanlarda eğitilmesinde ve yetiştirilmesinde uygulanacak online ve sınıf içi eğitim ve sınavların koordinasyonu, hazırlığı, planlanması ile eğitim sürecinin sürekli iyileştirilmesi gibi iş süreçlerini kapsar.

 • “İnsan Kaynakları” fonksiyonunda çalışan arkadaşlarımız, genellikle iletişim, iktisadi ve idari bilimler, eğitim, mühendislik (endüstri ve işletme mühendisliği vb.), fen ve edebiyat fakültelerinden mezundur.

 • “İnsan Kaynakları” fonksiyonunu seçen kişiler hangi birimlerde çalışıyor?
  Bu fonksiyonu seçtiğinde İnsan Kaynakları Başkanlığı ve Eğitim Başkanlığı gibi farklı birimlerde çalışabilirsin. Yine bu fonksiyonu sağlayan fakat farklı Başkanlıklar bünyesinde yer alan birimlerimizin de olduğunu hatırlatmak isteriz.
 • Şirket ile ilgili tüm inşaat, tadilat, onarım, dekorasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları, işin yapımının gerçekleştirilmesi, şirketin sahip olduğu, kiraladığı veya kiraya verdiği gayrimenkullerle ilgili ön çalışmaların yapılması, kira sözleşmelerinin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi, kira ödemeleri veya tahsili, gayrimenkullerle ilgili vergi ve diğer giderlerle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Alınan hizmetlerin, ulusal ve uluslararası mevzuat, standart, kural, sözleşme, usul ve gerekliliklere sürekli uyumlu, kuralları ve düzenlemeleri ile usul, gereklilik ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi,

 • Sürekli uyumu sağlayacak kurumsal yönetim sistem(ler)inin kurulması, işletilmesi, izlenmesi, sürekli iyileştirilmesi, raporlanması ve yaygınlaştırılması, tüm birimlerin plansız denetlenmesi ve kalite kontrolü gibi iş süreçlerini kapsar. “Kalite ve Standardizasyon” fonksiyonunda çalışan arkadaşlarımız, genellikle edebiyat, hukuk, mimarlık, mühendislik (inşaat, endüstri, çevre mühendisliği vb.), iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezundur.

 • ““Kalite ve Standardizasyon” fonksiyonunu seçen kişiler hangi birimlerde çalışıyor?
  Bu fonksiyonu seçtiğinde Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı, Kalite ve Güvence Başkanlığı gibi farklı birimlerde çalışabilirsin. Yine bu fonksiyonu sağlayan fakat farklı Başkanlıklar bünyesinde yer alan birimlerimizin de olduğunu hatırlatmak isteriz.
 • Şirketin filo ve diğer finansman ihtiyaçlarını en uygun vade, faiz ve kur kompozisyonuna göre temini, hazine işlemleri ve nakit portföyünün yönetimi, satın alınan uçakların uluslararası finansal piyasalardan en uygun maliyetle finansman kaynaklarının temin edilmesi, finansal riskin yönetimi,
 • Tüm varlıkların olası risklere karşı korunmasını sağlamak amacıyla sigortacılık işlemlerinin yürütülmesi,

 • Şirketin tüm muhasebe müdürlüklerinde yapılan kayıtların genel muhasebe prensiplerine, tek düzen hesap planına, belli standartlara göre muhasebesel işlemlerinin yapılması, kontrol edilmesi ve dönemsel mali tablolar hazırlanarak rapor halinde sunulması, gelir ve giderlerinin raporlanması gibi iş süreçlerini kapsar.

 • “Muhasebesel ve Finansal Süreçler” fonksiyonunda çalışan arkadaşlarımız, genellikle idari ve iktisadi bilimler, işletme ve mühendislik (işletme mühendisliği vb.) fakültelerinden mezundur.

 • “Muhasebesel ve Finansal Süreçler” fonksiyonunu seçen kişiler hangi birimlerde çalışıyor?
  Bu fonksiyonu seçtiğinde Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı ve Finans Başkanlığı gibi farklı birimlerde çalışabilirsin. Yine bu fonksiyonu sağlayan fakat farklı Başkanlıklar bünyesinde yer alan birimlerimizin de olduğunu hatırlatmak isteriz.
 • Kokpit ve kabin ekiplerinin eğitimlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolü, eğitim sistem ve araçlarının işletilmesi, eğitimlerin ve uçuş kurallarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması, filoların uçuş planlaması ve uygulanmasına yönelik performans özellikleriyle ilgili araştırma geliştirme süreçleri,

 • Uçuş operasyonunun ve kabin faaliyetlerinin emniyetli ve güvenli bir şekilde devam ettirilmesi ve operasyonun sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve kurallar ve düzenlemeler kapsamında; yer operasyonunun kurallarının belirlenmesi, hizmetlerin tarifelendirilen saat ve süreler içinde kesintisiz olarak yerine getirilmesi,

 • Kabin çalışanlarına yönelik iletişimin etkin kurulması ve geliştirilmesi,

 • Kargo faaliyetlerine yönelik operasyonel süreçlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli ekipmanların sağlanması gibi iş süreçlerini kapsar.

 • “Operasyon” fonksiyonunda çalışan arkadaşlarımız genellikle işletme, idari ve iktisadi bilimler, mühendislik (endüstri ve işletme mühendisliği vb.) fakültelerinden mezundur.

 • “Operasyon” fonksiyonunu seçen kişiler hangi birimlerde çalışıyor?
  Bu fonksiyonu seçtiğinde Uçuş Eğitim Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Başkanlığı, Entegre Operasyon Kontrol Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı, Kabin Hizmetleri Başkanlığı, Kargo Operasyon Başkanlığı ve AnadoluJet (Ankara) gibi farklı birimlerde çalışabilirsin. Yine bu fonksiyonu sağlayan fakat farklı Başkanlıklar bünyesinde yer alan birimlerimizin de olduğunu hatırlatmak isteriz.
 • Yurt içi ve yurt dışı pazar şartları, sivil havacılık sektöründeki gelişmeler, stratejik plan, pazar hedefleri ve pazar şartları doğrultusunda; şirketin gelir artışına katkı sağlamak üzere pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Doğrudan ve dolaylı satış kanallarını kullanmak suretiyle satış arttırıcı taktik ve uygulamaları (teşvik sistemi, özel indirimli ücret yetkisi, tanıtım turları, biletleme servis ücretleri vb.) tasarlayarak yürütülmesi,

 • Pazarlama stratejilerinin, pazarın dinamiklerini göz önüne alınarak oluşturulması,

 • Kargo gelir artışının ve kârlılığının sürdürülebilmesini sağlayacak pazarlama hedefleri, planları, programları ve faaliyetleri gibi iş süreçlerini kapsar.

 • “Pazarlama ve Satış” fonksiyonunda çalışan arkadaşlarımız genellikle iletişim, güzel sanatlar ve tasarım, işletme, idari ve iktisadi bilimler, mühendislik (endüstri ve işletme mühendisliği vb.) fakültelerinden mezundur.

 • “Pazarlama ve Satış” fonksiyonunu seçen kişiler hangi birimlerde çalışıyor?
  Bu fonksiyonu seçtiğinde Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı, AnadoluJet Başkanlığı (Ankara ve İstanbul), Kargo Pazarlama Başkanlığı ve Kargo Satış Başkanlığı gibi farklı başkanlıklarda çalışabilirsin. Yine bu fonksiyonu sağlayan fakat farklı Başkanlıklarda yer alan birimlerimizin de olduğunu hatırlatırız.
 • Yolculara sunulacak ikram servisi ve yolcu konforuna yönelik ürün ve hizmetlerin temini, bu kapsamda gerekli projelerin oluşturulması, takibi ve koordinasyonun sağlanması,

 • Pazarlama iletişimi stratejilerinin oluşturulması, pazarlamaya yönelik promosyon malzemelerinin temini, kurumsal yayınların koordinasyonu,

 • Global gelişmelerin takip edilmesi, müşteri ihtiyaçlarının belirlenerek giderilmesi ve raporlanması gibi iş süreçlerini kapsar. “Marka ve Müşteri” fonksiyonunda çalışan arkadaşlarımız genellikle, iletişim, güzel sanatlar ve tasarım, işletme, idari ve iktisadi bilimler, mühendislik (endüstri ve işletme mühendisliği vb.) fakültelerinden mezundur.

 • “Marka ve Müşteri” fonksiyonunu seçen kişiler hangi birimlerde çalışıyor?
  Bu fonksiyonu seçtiğinde Kurumsal İletişim Başkanlığı, İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı, Kargo Ürün ve Müşteri Deneyimi Başkanlığı gibi farklı başkanlıklarda çalışabilirsin. Yine bu fonksiyonu sağlayan fakat farklı Başkanlıklarda yer alan birimlerimizin de olduğunu hatırlatırız.
 • Planlanan ve gerçekleştirilen tüm uçuşlar için, ekip planlama sistem ve süreçlerinin tasarlanması, uzun, orta ve kısa dönem ekip ihtiyacının tespit edilmesi,

 • Dünyadaki sektörel gelişmelerin izlenerek ticari ve operasyonel kriterler doğrultusunda hat açılışı veya kapanışına ilişkin çalışmaların yapılması ve raporlanması gibi iş süreçlerini kapsar. “Planlama” fonksiyonunda çalışan arkadaşlarımız genellikle mühendislik (endüstri ve işletme mühendisliği vb.) fakültelerinden mezundur.

 • “Planlama” fonksiyonunu seçen kişiler hangi birimlerde çalışıyor?
  Bu fonksiyonu seçtiğinde Ekip Planlama Başkanlığı ve Üretim Planlama Başkanlığı gibi farklı birimlerde çalışabilirsin. Yine bu fonksiyonu sağlayan fakat farklı Başkanlıklar bünyesinde yer alan birimlerimizin de olduğunu hatırlatmak isteriz.
 • İnovatif projelerin çeşitli iç ve dış kaynaklar kullanılarak ve yarışmalar yoluyla üretilmesi ve uygulamaya koyulması ile pazarın koşullarına göre kurumsal gelişim ve değişimin sağlanması,

 • Stratejik seviyedeki projelerin müşterek yönetimini yaparak ticari ve operasyonel gelişim süreçleri, iş geliştirme, kurumsal iş birliği ve yatırım fırsatlarının araştırılması, kargo organizasyonel yapısının geliştirilmesi ve buna yönelik insan kaynağı temin ve gelişim süreçlerine yönelik iş süreçlerini kapsar.

 • “İnovasyon” fonksiyonunda çalışan arkadaşlarımız genellikle iktisadi ve idari bilimler ve mühendislik (endüstri ve işletme mühendisliği vb.) fakültelerinden mezundur.

 • “İnovasyon ve Teknoloji” fonksiyonunu seçen kişiler hangi birimlerde çalışıyor?
  Bu fonksiyonu seçtiğinde Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı, Kargo İş Geliştirme ve Organizasyon Başkanlığı gibi farklı birimlerde çalışabilirsin. Yine bu fonksiyonu sağlayan fakat farklı Başkanlıklar bünyesinde yer alan birimlerimizin de olduğunu hatırlatmak isteriz.
 • Gelişen rekabet sürecinde yabancı hava yolları ile ticari iş birliklerini arttırılması ve diğer hava yolları ile yapılacak anlaşmalar,

 • Proje, yatırım, araştırma, performans izleme, istatistik hazırlama ve raporlama,

 • Hatların tarifesi, yolcu durumu, pazar potansiyeli, yolcu ücret grupları ve gelirlerinin incelenerek verimlilik analizlerinin yapılması ve hat gelirleri ile ilgili çalışmalar yapılması,

 • Yurt içi ve yurt dışı mal ve hizmet satın alımları, depo stoku bulundurulan malzemelerin stok seviyesinin izlenmesi ve yenilenmesi, birimlerin talepleri doğrultusunda tahmini bedel tespiti, teknik şartname hazırlanması, piyasa araştırması yapılması gibi süreçleri kapsar.

 • Bu birimlerde çalışan arkadaşlarımız genellikle edebiyat, hukuk, mühendislik (uçak, işletme, endüstri mühendisliği vb.), iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezundur.

 • “Ticari” fonksiyonunu seçen kişiler hangi birimlerde çalışıyor?
  Bu fonksiyonu seçtiğinde Gelir Yönetimi Başkanlığı, Genel Satınalma Başkanlığı, Yatırım Yönetimi Başkanlığı, AnadoluJet Başkanlığı (Ankara) ve Uluslararası İttifaklar Başkanlığı gibi farklı birimlerde çalışabilirsin. Yine bu fonksiyonu sağlayan ama farklı Başkanlıklar bünyesinde yer alan birimlerimizin de olduğunu hatırlatmak isteriz.
 • Otoriteler tarafından belirlenen uluslararası kurallar ve yöntemlerle uçakların teknik bakım, tamir, tadilat, test ve revizyonlarının yapılması, “uçuşa elverişli” olarak hizmete sunulması ve hizmette muhafazalarının sağlanması için yurt içi ve yurt dışı hizmet verilen yerlerde gerekli desteğin ve hizmetin sunulmasında yürütülen süreçleri kapsar.

 • “Teknik” fonksiyonda çalışan arkadaşlarımız, havacılık ve uzay mühendisliği, uçak mühendisliği, uçak ve uzay mühendisliği gibi bölümlerden mezundur.

 • “Teknik” fonksiyonunu seçen kişiler hangi birimlerde çalışıyor?
  Bu fonksiyonu seçtiğinde Türk Hava Yolları AO Teknik Başkanlık bünyesinde çalışabilirsin.
2024 yılında mezun olacak lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri için